06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Sensomotorische integratie

Door Annette van Laarhoven

Wat is sensomotorische integratie?

Sensorische informatieverwerking ( ook wel “sensorische integratie” of SI genoemd) is een begrip wat verwijst naar de manier waarop het zenuwstelsel boodschappen van de zintuigen ontvangt en deze interpreteert. Of het nu het eten van een appel  is, het lopen, luisteren of bijvoorbeeld het lezen van een boek. Onze zintuigen, zoals het voelen, horen, zien, proeven, evenwicht en ruiken zetten deze prikkels om in een beleving. Deze omzetting naar die beleving wordt sensorische verwerking/integratie genoemd.

Kinderen kunnen te kampen hebben met sensorische signalen die niet goed georganiseerd worden door het centrale zenuwstelsel. De informatie verwerking bij het kind vertoont een stoornis (SI). Voorbeelden hiervan zijn kinderen met ADHD, ADD en autisme. Bij kinderen met een gedragsstoornis komt een disbalans van de zintuigsystemen vaker voor.

Één op de zes kinderen heeft in meerdere of mindere mate te kampen met deze disbalans in de informatieverwerking. Dit kan leiden tot een breed scala aan gedragsproblemen. Kinderen met een S.I. hebben problemen met het registeren, verwerken en reageren op prikkels. Dat kan gelden voor 1 zintuigsysteem maar ook voor meerdere zintuigsystemen. S.I.  kunnen voorkomen bij iedereen. De problemen en symptomen verschillen van persoon tot persoon. Iemand kan over- en/of ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Iemand is dan  hyper- of hyposensitief voor bepaalde prikkels. Het is zelfs mogelijk dat iemand in de ene situatie hypersensitief is voor een prikkel en in een andere situatie hyposensitief is voor dezelfde prikkel

In de dagelijkse praktijk van deze kinderen zie je verschillende symptomen naar boven komen als het niet effectief behandeld wordt:

 • Motorische onhandigheid
 • Gedragsproblemen
 • Faal angsten
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Onderpresteren op school

Verkeerde diagnose

Helaas bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt. Ouders zijn dan ook terecht  terughoudend in het feit dat ze er niet op zitten te wachten dat hun kind al op jonge leeftijd een stempel krijgt.

Het verkeerd diagnosticeren of het niet herkennen van een stoornis zal leiden tot een verkeerde behandeling en zal nooit het gewenste resultaat opleveren. Stoornissen op dit vlak liggen aan de basis voor een verdere ontwikkeling naar de volwassenheid. Door een goede behandeling kunnen al een heel scala van problemen in de volwassenheid voorkomen worden:

 • Weinig zelfrespect
 • Sociaal isolement
 • Relatieproblemen
 • Onrustig
 • Overgevoeligheid voor geluiden of grote mensen massa’s
 • Depressief

Hoe kan praktijk Transire uw kind helpen?

Praktijk Transire is bijzonder uniek. Ik werk al jaar en dag samen met verschillende instellingen in de regio. Daarnaast heeft mijn praktijk verschillende elkaar overlappende disciplines onder 1 dak. Hierdoor wordt de kans op een foutieve diagnose tot een minimum beperkt omdat mijn kennis verder reikt dan bij andere therapeuten in de regio.