06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

EMDR therapie Helmond

Wat is EMDR therapie

Op zoek naar EMDR therapie omgeving Helmond? Bij Praktijk Transire helpen wij u graag. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

De therapie is bedoeld voor mensen die last hebben van een traumatische ervaring. Dit kan bijvoorbeeld zijn een geweldsmisdrijf of een ongeluk. Het is een gebeurtenis die in het verleden is gebeurt maar waarvan mensen in het hier en nu nog steeds last van hebben. Sommige ervaringen kunnen zeer ingrijpend zijn. Veel mensen verwerken dit op eigen kracht, maar niet iedereen kan dit. Of ze hebben meerdere traumatische ervaringen mee gemaakt waardoor het allemaal teveel voor ze wordt. Ze krijgen last van slaap problemen zoals nachtmerries of flashback. andere reacties zijn schrik of vermijding reacties. Ze durven bijvoorbeeld niet meer de straat op of hebben angst om aan iemand te binden. Met EMDR therapie wordt geprobeerd de traumatische ervaring te verwerken zodat ermee geleefd kan worden of te zorgen dat het verdwijnt.

EMDR therapie

Werking van EMDR therapie

De therapeut zal vragen om aan de traumatische ervaring te denken. De beelden en gevoel weer naar boven halen. Dit gebeurt eerst om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gebeurtenis. Daarna wordt het gedaan om het verwerkingsproces te starten. Bij het verwerkingsproces wordt dit gedaan in combinatie met een afleidingsmiddel bijvoorbeeld een vinger die op een 30 cm afstand van de ogen heen en weer beweegt. Het is de bedoeling dat de cliënt deze volgt. Ook is een methode met geluiden. De cliënt krijgt dan een koptelefoon op en hoort iedere keer een geluidje van het ene oor naar het andere oor. De therapie brengt doorgaans een hoop gedachten, beelden en gevoelens met zich mee. Vaak verandert  er wat. De cliënt wordt dan na elke sessie oogbewegingen gevraagd wat voor hem/haar de meest opvallende verandering is. Daarna wordt er weer met een nieuwe sessie oogbewegingen gestart. Met deze therapie is het de bedoeling dat de ervaring zijn emotionele lading verliest. Meestal gaat het in combinatie met het bijhouden van een dagboek. De therapie bestaat uit sessies van zo’n 25 oogbewegingen.

Traumaverwerking met EMDR therapie

Het is gebaseerd op de remslaap. Ieder mens die verwerkt informatie in de remslaap. rem is een afkorting voor rapid eye movement. De ogen gaan dan heel snel heen en weer. De hersenen verwerken dan veel informatie. De meeste dromen komen ook voor in de remslaap. Het lijkt hier dat de ogen dan beelden volgen achter de oogleden. Als je plotseling wakker wordt uit de remslaap kan het zijn dat je enkele seconden verlamd bent. Dit komt doordat het lichaam wakker is maar de hersenen nog niet.

Onderzoek naar EMDR therapie 

Natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen dat het niet werkt of zeggen dat het ook met een stilstaande vinger kan. Waarom wordt er met een vinger gezwaaid. Is het een foefje om af te leiden of een rituele indruk te maken. Er is 6 jaar onderzoek gedaan naar EMDR therapie. Ook werd de therapie gegeven waar clienten zich moesten richten op een vast punt. Ook zijn er experimenten geweest waar de patiënten de ogen  moesten sluiten. Wat de beste manier is is nog steeds niet duidelijk. In Nederland is de meest gebruikte manier met koptelefoon.

Wij zijn actief in regio Deurne, Helmond, Gemert, Asten, Someren en Venray.