06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Time to act

Praktijk Transire past ook ACT toe!

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een nieuwe vorm van Gedragstherapie. Binnen ACT leren cliënten om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn cliënten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

In het filmpje “Time to Act” wordt uitgelegd wat deze behandeling inhoudt.
Meer weten? Neem gerust contact op met ons.