06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Coaching in bedrijf

Door Annette van Laarhoven

Coaching in bedrijf of in de Praktijk

Voor werknemers wordt de balans tussen werk en privé steeds belangrijker. Omgekeerd zien bedrijven dat belang ook steeds meer in. Transire helpt bedrijven en werknemers om die balans op de werkvloer en thuis in balans te brengen.

Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van werknemers die in conflictsituaties verzeild zijn geraakt of als gevolg van een conflict door ziekte thuis zijn komen te zitten.

Meningsverschillen positief bekeken

De meeste mensen vinden meningsverschillen en conflicten vervelend. Ze gaan ze uit de weg. Vooral vrouwen vinden het moeilijk de confrontatie aan te gaan en op te komen voor hun eigen belangen. Jammer, want meningsverschillen kunnen ook positieve effecten hebben. Het aangaan van een meningsverschil kan verhelderend werken, de lucht klaren en voor alle partijen ruimte bieden om verder goed samen te werken. De ‘lieve vrede bewaren’ kan daarentegen veel energie kosten en veel frustratie en stress opleveren. Die gevoelens werken onderhuids door en komen hoe dan ook uiteindelijk aan de oppervlakte. Meestal op een onaantrekkelijk manier. Kent u die gespannen stiltes, die steken onder water en dat dwars liggen…

Conflicten en stress

Conflicten gaan samen met stress. Logisch, want conflicten zijn emotionele gebeurtenissen. Ze gaan gepaard met (onderdrukte) woede en angst, met weerzin, teleurstelling, schaamte, schuld en spijt. Tegelijk met de emotionele reactie geeft het lichaam ook een heftige stress-/adrenalinereactie. Dat is omdat conflicten allerhande (cognitieve en fysieke) middelen vereisen om goed met de situatie te kunnen omgaan. Conflicten kunnen daardoor leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Ze kunnen iemands beeld van zichzelf negatiever maken. Vooral langdurige, slepende conflicten hebben dit effect.