06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Cesartherapie

Oefentherapie Cesar

In deze tijd van automatisering zitten we vaak urenlang in één en dezelfde positie achter een beeldscherm. Bovendien sinds de intrede van smartphones en tablets is die houding er niet beter op geworden. Ja het schijnt soms dat we geleefd worden door techniek en apparaten. Dit alles heeft een enorme invloed op ons lichaam. Die monotone, vaak verkeerde houding lijdt tot overbelasting of zelfs uitval van lichaamsdelen en gewrichten. In de regio zijn wij de specialisten op dit gebied en worden door artsen ingezet om patiënten te helpen. Wij zijn gespecialiseerd om deze houding te veranderen en er bewuster mee om te gaan.

Oefentherapie Cesar kan een uitkomst bieden bij mensen die het lichaam niet goed gebruiken en of belasten. Bij verkeerd gebruik van het lichaam bestaat er een verhoogde kans op klachten aan het houdings- en gewrichtsgewoonten. Oefentherapie Cesar richt zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Daarbij staat jezelf centraal. Om in alle gevallen een weloverwogen oordeel mogelijk te maken, vatten we de toegevoegde waarde van oefentherapie Cesar kort samen.

Cesartherapie

Cesartherapie vraagt de cliënt een actieve houding

Oefentherapie Cesar komt onder andere neer op het ‘coachen’ van de cliënt. De oefeningen die de cliënt aangereikt krijgt, vormen als het ware het gereedschap waarmee de cliënt zelf aan de slag kan.

Cesartherapie richt zich op het gehele lichaam

De therapeut richt zich ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet op het deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt opgespoord door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. In de therapie wordt gewerkt aan het verhelpen van klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

Oefentherapie Cesar maakt de cliënt zelfredzaam

Voor iedere cliënt wordt een persoonlijk en op maat gemaakt behandelprogramma samengesteld. De cliënt leert stapsgewijs de samenhang tussen klacht en lichaamshouding te doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Als de klachten weer terug komen, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft hij niet direct opnieuw hulp in te roepen van een paramedicus.

Oefentherapie Cesar is kosten besparend!

Oefentherapie Cesar maakt cliënten bewust van hun eigen lichaam en zorgt ervoor dat zij na afloop van de behandeling beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun klachten voortaan zelfstandig te verhelpen of onder controle houden. Hierdoor zullen cliënten niet snel opnieuw in het behandelcircuit belanden. Oefentherapie Cesar heeft een belangrijke functie in het voorkomen van nieuwe klachten. Dat levert, zeker op de lange termijn, een aanzienlijke kosten besparing op.

Wanneer de klachten tevens psychosomatische oorzaak hebben kunnen we het combineren met de psychoanalyse om te kijken waar de oorzaak ligt.

Kortom samengevat

  • Transire is een praktijk met een specifieke toegevoegde waarde.
  • Stelt de cliënt centraal.
  • Maakt mensen zelfredzaam
  • Is gespecialiseerd in de gehele mens, zowel lichaam als geest.
  • Is sterkt in preventie en arbeidsreïntegratie.
  • Heeft behandelprogramma’s voor mensen met chronische problematiek.
  • Is kostenbesparend

De cliënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden toegepast. De cliënt kan zijn/haar eigen therapeut worden.

Wij zijn actief in regio Deurne, Venray, Helmond en Gemert.