06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Arbeidsgerelateerde klachten

Door Annette van Laarhoven

Gezond bewegen kun je leren, behandelen en voorkomen van arbeidsrelevante klachten

Wat zijn arbeidsrelevante klachten?

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden, waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en CANS (RSI).

Onze aanpak Cesar of Mensendieck?

Onze therapeuten Cesar of Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geven wij inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Samen gaan wij op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Wij begeleiden u en trainen u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van hulpmiddelen.

Persoonlijke begeleiding

Wij stemmen de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, op het werk en thuis. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, hoe u uw klachten kunt opheffen en kunt voorkomen dat ze terugkeren.

Reïntegratie

Na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden wij u bij de terugkeer naar uw werkplek. Gedurende de behandeling verbetert u uw houdings- en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.Zo gaat u optimaal gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, ook op lange termijn.

Onze therapie voorkomt ziekteverzuim

Steeds vaker worden wij ingezet en geven voorlichting en/of trainingen binnen bedrijven. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats in de
werkomgeving. Daar analyseren wij de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen.

Lees meer in Oefentherapie Cesar