06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Hypnotherapie

Hypnotherapie en Psychoanalyse

Op bepaalde momenten in je leven wordt je flink geconfronteerd met je zelf. Praktijk Transire heeft hypnotherpie en psychoanalyse geïntegreerd in haar scala van behandelmethoden. Therapieën werken slechts zelden als er uitgegaan wordt van één behandelingssoort. Wij hebben deze twee behandelmethodieken ondergebracht in onze praktijk omdat dit een zeer effectief middel blijkt te zijn ter bestrijding van allerlei lichamelijke klachten of zaken waar men in het dagelijks leven tegen aan loopt.

Maar wat is nou hypnotherapie en psychoanalyse?

Wat is hypnotherapie?

Hypnotherapie is een vorm van concentratie op je gevoelens en ervaringen. De hypnose die gebruikt wordt is therapeutische hypnose. Je blijft je bewust van je omgeving, maar je maakt beter contact met je innerlijke gevoelens en belevenissen. Het is te vergelijken met een boek lezen of een film kijken waar je zo op ingaat dat je aandacht er geheel naar toegaat.

Je maakt dus met hypnotische trance gemakkelijk contact met het onderbewuste. Trance is een toestand van geconcentreerde aandacht waarbij je bewust met eigen gedachtes bezig bent. Onder begeleiding krijg je meer inzicht in en controle over onbewuste reacties. Daardoor kunnen vermogens als stimuleren van genezende processen in het lichaam, het goed omgaan met emoties en het gebruik van lichamelijke en geestelijke capaciteiten, beter worden aangesproken.

Het doel van hypnose is om je te laten te concentreren op gevoelens en ervaringen.

Hypnotherapie

Wat is psychoanalyse?

Een belangrijk uitgangspunt in de therapie is dat de mens steeds meer wordt wie hij is en steeds meer doet wat hij werkelijk wil.

Er wordt vanuit analytische psychologie van de psychiater Jung en Freud gewerkt. Vanuit deze visie neemt het onbewuste van de mens, het deel dat we niet kennen of erkennen een centrale plaats in het doen en laten van de persoon. In de individuele begeleiding wordt gewerkt aan bewustwording en heling van de persoon om je als mens weer een geheel te voelen.
Als je dit bewust bent geworden kun je je oude pijn gaan opruimen of je krijgt inzichten in de processen. Je bent dan in staat anders te gaan handelen. Om meer inzicht te krijgen wordt er, als de cliënt ermee instemt, hypnose gebruikt om een transformatie in de emoties en handelen te krijgen.

Bijvoorbeeld als kind heb je jezelf steeds aangepast aan ruziënde ouders. Ze mochten niet boos op jou worden. Je gaat steeds ruzie uit de weg en je komt niet voor jezelf op. Als kind heb je jezelf hier mee weten te redden. Als volwassene kom je in problemen omdat er steeds over je heen gelopen wordt. Met deze vorm van aanpassen ga je aan het werk om handelen en gevoel te veranderen.

Waar zijn deze therapieën dan goed voor? 

De lijst is lang, maar dit kan het voor u betekenen…

 

 • Angst-en spanningsklachten, hyperventilatie, hartkloppingen, fobieklachtenBurn-out, negatieve stemmingen,
 • slaapproblemen
 • Prikkelbaar darm syndroom
 • Sexuele problemen
 • Gezin- en relatieproblemen
 • Inzicht krijgen in persoonlijkheid en mogelijkheden
 • Innerlijk kind werk
 • Kinder sociaal/emotionele problemen bv als kinderen gepest worden, in bed plassen, onzeker zijn, buikpijn
 • hebben en slecht slapen
 • Rouw- en trauma verwerking , dit kan zijn verlies van een dierbare, werk, vriendschap, verhuizing
 • Lichte verslaving
 • Depressie, postnatale depressie
 • Posttraumatische stress stoornissen
 • Gejaagd gevoel
 • Piekeren
 • Geheugen problemen
 • Moeheid
 • Dissociatieve stoornissen
 • Slaapstoornissen en nachtmerries
 • Stoppen met roken
 • Verbeteren van zelfvertrouwen en assertiviteit
 • Verbeteren intuïtie en creativiteit
 • Nek-,schouder- en rugklachten
 • RSI
 • Whiplash