06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Relatietherapie

Relatietherapie

Misschien dat je al een tijdje zit met gevoelens van onbegrip. Je voelt je al langere tijd onbegrepen en alles wat je zegt of probeert aan te geven lijken aan dovemansoren gericht of je zit met jezelf in de knoei, begrijp je jezelf niet meer. Langzaam maar zeker drijven jullie steeds verder uit elkaar en ben je zelfs gestopt met praten over je gevoelens en emoties. Je voelt je onprettig in de relatie en er is geen vertrouwen meer. Je hebt het gevoel alles aan liefde te geven maar er komt niets voor terug. Je voelt je niet meer veilig in je relatie. Samen praten vervalt te telkens weer in een strijd wie er wel of niet gelijk heeft. Je voelt je steeds onprettiger en komt op een punt aan om keuzes te maken.

Wellicht herken je jezelf in één of meerdere voorbeelden. Je staat op het punt na al die maanden  of zelfs jaren van strijd de relatie te verbreken of je wilt het dan toch nog een laatste kans geven. Het is tijd voor relatietherapie!

Relatietherapie

Wat is het doel van relatietherapie? 

Relatietherapie is het in beeld krijgen van oorzaak van de problemen die er spelen. De oorzaak van deze problemen zijn vaak veel dieperliggender dan we zo zelf op het oog hebben. De manier waarop we met elkaar om gaan heeft alles te maken hoe wij zelf tot de persoon zijn geworden die we nu zijn. Hier bij speelt ook zeker mee wat je verwachtingen zijn bij een relatie en wat je van de ander verwacht.

Relatietherapie bij Praktijk Transire

De oorzaken van relatieproblemen liggen vaak in een verder verleden. Rouw verwerking  of leren loslaten zit er vaak mee verweven. In het leven zijn we steeds onderhevig aan veranderingen. De basis behoeftes die iedereen nodig heeft zoals respect, vertrouwen, bewondering , erkenning etc  verwachten we eerst dat we dat van onze ouders krijgen  en daarna van onze partner. Uiteindelijk gaat het erom dat je het aan jezelf geeft.  Dit geeft vaak verwarring en lichamelijke klachten . ontwikkeling in eigen kracht, je eigen ik ogen zijn  en dat de ander en jezelf te leren begrijpen  zorgt voor rust, openheid  en ruimte.

Het doel van een relatie therapie moet er op gericht zijn deze problemen in de kern aan te pakken en niet zoals de werkwijze van veel therapeuten enkel de symptomen te bestrijden.

Wat een vloek is kan eigenlijk ook weer een zegen zijn. Relatieproblemen kunnen ook het begin zijn om dingen te willen veranderen. Zonder deze wil heeft relatietherapie geen zin. Het is een mooi moment om een keer goed naar jezelf te kijken en de strijd aan te gaan met die negatieve emoties als boosheid, frustratie, verdriet en woede.

Praktijk Transire is actief in regio Deurne, Venray en Helmond.

Wij zijn geen scheidsrechter

Wij willen geen scheidsrechter in conflicten zijn. Een relatie die niet lekker loopt kent enkel verliezers. Wij proberen door onze zeer brede aanpak van de onderliggende oorzaken van de problemen tot een geheel nieuwe impuls voor jullie relatie te zijn. Wij zullen nooit kiezen voor de één of de ander. Ieder persoon heeft recht op zijn deel van de waarheid.

Hoe gaat relatietherapie in zijn werk?

Veel relatietherapeuten werken met cognitieve gedragstherapie gericht op het weer op gang brengen van de communicatie, waarbij problemen in kaart worden gebracht, oplossingen worden gevonden en huiswerkoefeningen ontwikkeld om de gemeenschappelijk gemaakte afspraken te trainen. Praktijk Transire gaat veel verder. Een goed relatietherapie begint altijd bij jezelf.

Niet dat je daarmee de schuld een aanstaande mislukking op je schouders moet nemen. Maar wel leert te kijken naar jezelf en hoe je in het leven staat en waar bepaalde angsten vandaan komen, hoe je met die angsten om gaat en waarom je reageert zoals je reageert.

Bepaalde situaties of woorden kunnen je soms enorm triggeren en lokken reacties uit die een soort van afweermechanisme in gang zetten. Om met deze angsten en emoties anders om te gaan creëer je meer rust in je hoofd en daarmee ook in je relatie.

Negatieve emoties hebben vaak meer te maken met overlevingsstrategieën uit het verleden dan met de werkelijke actuele relatieproblemen. Soms is een gezamenlijke therapie toereikend. Als echter blijkt dat het effect beperkt is, kan besloten worden om onverwerkte conflicten uit het verleden op te lossen. Hierbij maken wij gebruik van een aantal bewezen therapieën:

De ervaring leert dat juist de combinatie van deze gezamenlijke aanpak veel beter werkt dan de traditionele aanpak van  relatiesessies bij een relatietherapeut die zich vaak richt op maar één of enkele onderdelen als bijvoorbeeld gestalttherapie en EMF.

Heeft relatietherapie ook zin als mijn partner niet mee wil komen?

Relatietherapie met beiden heeft de voorkeur, maar je partner dwingen – als je daar al toe in staat zou mogen zijn – heeft geen zin. De motivatie moet van beiden komen. Als je zelf wel gemotiveerd bent kan individuele therapie zeker zinvol zijn om meer vat te krijgen op jullie relatieproblemen. Soms werkt dit positief door in de relatie, waardoor de andere partner alsnog besluit om aan te sluiten in de therapie.

Wij heben al veel koppels in regio Deurne, Venray en Helmond mogen helpen door middel van relatietherapie.