06 22 455 430 info@praktijktransire.nl

Cesartherapie & ruglachten

Door Annette van Laarhoven

Cesartherapie rugklachten

Volgens de cijfers van het CBS zit een fulltime medewerker ruim vier uur per dag. Afhankelijk van de sector waarin je werkt kan dat oplopen tot zeven uur. In werkelijkheid ligt dat getal nog veel hoger omdat hierin niet is mee genomen de tijd wat je buiten werktijd zittend door brengt, alles is gericht op zitten.

De combinatie van spanning en een verkeerde houding op je werkplek veroorzaakt rugklachten. Onderzoek wijst uit dat 90% van de volwassenen wel eens rugklachten heeft ervaren. Onbewust nemen wij vaak een verkeerde zithouding aan en is de werkplek onvoldoende ingericht op het voorkomen van lage rugklachten.
Een Cesar oefentherapeut kan hierin uitkomst bieden.

Wat is Cesartherapie?

Ceasartherapie is een paramedische behandel methode die er op gericht om een bewustwordingsproces in werking te laten treden en het versterken van de spieren in de rug. Oefeningen hebben als doel de rug te versterken waardoor pijnklachten verdwijnen. Paramedisch betekent letterlijk “Naast de doctor”, het heeft als doel de gezondheid van de patiënt op peil te houden en/of te bevorderen.

Wordt Cesartherapie vergoed?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.