SENSOMOTORIEK 4 KIDS

Sensomotoriek voor kinderen

Kinderen zitten op school, leren daar o.a. lezen, schrijven, rekenen. Ze spelen buiten, huppelen en springen. Het zijn dagelijkse basishoudingen en bewegingen die horen bij het bewegen van kinderen. De basis hiervoor is sensomotorische ontwikkeling.

Sensomotor wat?

Sensomotoriek is de koppeling van sensoriek en motoriek. Onder sensoriek verstaan we het opdoen van prikkels door middel van de zintuigen, zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. De motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen, zoals het rollen van baby’s, het grijpen, zitten, staan, lopen en springen. De sensomotorische ontwikkeling vormt niet alleen de basis voor de motorische ontwikkeling, zij heeft ook een belangrijke invloed op de totale ontwikkeling van het kind.

Sensomotorische informatieverwerking

Er zijn zintuigen die we allemaal kennen: ruiken, proeven, horen, zien of voelen. Maar er zijn ook verborgen zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan. Al deze zintuigen zorgen voor onze zintuiglijke prikkelverwerking. Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze laten ons weten dat we bij een groen stoplicht door moeten rijden en ze vertellen ons dat we bij een volle blaas naar de wc moeten. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren. Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Prikkels komen sterker binnen of juist minder sterk. Het kind neemt informatie uit de omgeving rommelig waar. Als gevolg daarvan reageert het anders op de omgeving.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus simpel gezegd zintuigen die niet goed samenwerken. Dat heeft invloed op het gedrag van een kind. Anderen kunnen dat gedrag misschien als vreemd ervaren of onaangepast. Maar in werkelijkheid krijgt het kind informatie over de wereld anders binnen. Prikkels kunnen namelijk sterker binnenkomen of juist minder sterk. Dit kan grote gevolgen voor het dagelijkse leven hebben.

Waar kunnen kinderen moeite mee hebben?

Kinderen kunnen problemen ervaren met verschillende dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld schrijven, een koprol maken bij de gym, tikkertje op het schoolplein, veters strikken, met mes en vork eten, fietsen, zwemmen bij de zwemles, etc.

Kinderen die problemen hebben met de sensorische informatieverwerking kunnen o.a. last hebben van:

 • Bewegingsonrust
 • Bewegingsangst
 • Laag concentratie vermogen
 • Snel afgeleid zijn
 • Boosheid (explosief)
 • Dagdromen

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind, de ouders, huisarts of docent wordt een behandeling gestart. Wat doet de kinderoefentherapeut? Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorisch probleem is, wordt er allereerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende onderdelen:

 • Algehele motorische ontwikkeling
 • Evenwicht
 • Grofmotorische vaardigheid
 • Balvaardigheid
 • Handvaardigheid
 • Motorische schrijfvaardigheid
 • Ruimtelijke oriëntatie
 • Lichaamsschema
 • Houding en beweging

Onze aanpak

De resultaten van het onderzoek komen in een verslag, waarna advies wordt uitgebracht. Wanneer kinderoefentherapie Cesar wordt geadviseerd, stelt de therapeut een behandelplan op, waarbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind. Het bewegen zal vanaf de basis worden opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.

Tijdens de sensomotorische behandelingen wordt aandacht besteed aan het stimuleren of dempen van prikkels waar een kind last van heeft. Wanneer de prikkels op een juiste manier gebruikt kunnen worden, kan een kind zich verder ontwikkelen. De behandelingen draaien niet alleen om contact met het kind, maar ook zijn/haar omgeving kan bijdragen aan deze ontwikkeling. Regelmatig worden tips daarom doorgegeven en uitgevoerd door ouder(s) en/of docenten.

Bij een gebrek aan positieve ervaringen is het moeilijker om in jezelf te geloven. Positieve ervaringen bieden de kracht en het vertrouwen om een tegenslag te overwinnen. Negatieve ervaringen overschaduwen vaak de succes kant van de situatie, en de liefde om te leren. Het succes van een dagelijkse actie wordt gemakkelijk als ‘normaal’ ervaren, en passeert bijna ongemerkt. Dit is een gemiste kans, want deze ‘succes-jes’ zijn de bodem voor de grotere successen. Het stilstaan bij ‘succes’ geeft bovendien voldoening, en het maakt energie vrij voor een volgende poging. Datgene wat nog niet naar wens gaat biedt gelegenheid om te oefenen.

Corien Habraken heeft de opleiding kinderoefentherapie Cesar en sensomotorische integratieverwerking afgerond.

TOP