MAAG- EN DARMKLACHTEN PRIKKELBAAR DARM SYNDROOM

Maag- en darmklachten
Prikkelbaar Darm Syndroom (PDS)

In de Nederland komt PDS voor onder 5 tot 20% van de bevolking voor.  Vrouwen en jongvolwassenen treft het het vaakst. PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon. Zelfs bij één persoon kunnen de klachten van dag tot dag verschillen. Perioden met en zonder klachten kunnen elkaar ook afwisselen.

Het meest kenmerkende symptoom van Prikkelbare Darm Syndroom is zeurende, krampende of stekende pijn in de buik. Deze kan zeer hevig zijn. Een deel van de PDS-patiënten heeft vooral 's avonds en 's nachts buikpijn, al dan niet gepaard gaande met aandrang. De buikpijn vermindert soms na de stoelgang of het laten van een wind.

PDS gaat gepaard met een afwijkend ontlastingspatroon. Een deel van de PDS-patiënten heeft met name last van verstopping, anderen hebben vooral last van diarree. Een ontlastingspatroon waarbij verstopping en diarree elkaar afwisselen komt ook vaak voor. Het ontlastingspatroon kan gedurende de dag wijzigen. Plotselinge niet houdbare aandrang komt veel voor.

Hiernaast hebben PDS-patiënten vaak andere maag- darmklachten. Veel voorkomend zijn gasvorming, winderigheid, een opgeblazen gevoel, een opgezette buik, zuurbranden, slikklachten, een brok in de keel

Voorbeelden van klachten buiten het maag- darmkanaal zijn vermoeidheid, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, problemen met plassen, onregelmatige menstruatie en pijn bij of na de seksuele gemeenschap.

DE BEHANDELING

Annette van laarhoven heeft haar opleiding  januari 2013 afgerond. Het behandelen gaat volgens het protocol voor Prikkelbaar darm Syndroom.

Er is behandeling mogelijk  vallend onder de vergoeding Hypnotherpie . Tevens onder Psychosomatisch oefentherapie Cesar waar diverse technieken worden toegepast wat ook nodig is voor PDS behandeling

Er is een verwijzing PDS nodig van de huisarts . Daarna kan er gestart worden met ;

  • intake gesprek
  • 6 behandelingen van een uur voor PDS met tussenpozen van 2 a 3 weken
  • De 7de behandeling is na 3 maanden afgerond.

Er zijn 14 sessies nodig als er diverse complexiteiten extra naar voren komen  zoals bv rouw.

De behandeling is er voor zowel kinderen als voor volwassenen.

TOP