Kwaliteit en privacyreglement

Kwaliteitsregister Paramedici

Praktijk Transire is kwaliteitgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, Annette van Laarhoven kwaliteitgeregistreerd oefentherapeut en psychosomatisch oefentherapeut. Daarmee voldoen zij aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep en de zorgverzekeraars. www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Tevens is Annette gekwalificeerd aan de eisen Psychoanalyse met Hypnotherapie met daar onder vallende therapieën zoals systemisch werken, voice dailoc, EMDR en cognitieve therapie. www.NBVH.nl  en www.RBCZ.nl

Patiënttevredenheidsonderzoek (Qualizorg):

Na afronding van de behandeling kan gevraagd worden of je zou willen meewerken aan een onderzoek naar je tevredenheid over de behandeling, het resultaat, de prakrijkruimte e.d. Deelname is vrijblijvend. Op de website van Qualizorg staat meer beschreven over de opzet en inhoud van het tevredenheidsonderzoek en wat dat voor jou en voor ons betekent, zie www.qualizorg.nl

TOP