NIEUWS

ARTIKELEN

WEETJES

PREV
NEXT

Gezond bewegen kun je leren, behandelen en voorkomen van arbeidsrelevante klachten

Wat zijn arbeidsrelevante klachten?

Arbeidsrelevante klachten zijn klachten die het werk negatief beïnvloeden,waardoor iemand zijn werkzaamheden niet of maar gedeeltelijk kan uitvoeren. Arbeidsrelevante klachten kunnen ontstaan door het werk, maar bijvoorbeeld ook als gevolg van sport of hobby’s. Daarnaast kan een (chronische) aandoening een rol spelen. Bekende voorbeelden van arbeidsrelevante klachten zijn lage rugklachten en CANS (RSI).

Onze aanpak Cesar of Mensendieck?

Onze therapeuten Cesar of Mensendieck maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Ook geven wij inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn,(over)belasting en spanningen. Samen gaan wij op zoek naar de oorzaak van uw klachten. Wij begeleiden u en trainen u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook krijgt u voorlichting en advies over inrichting of aanpassing van uw werkplek en indien nodig over het gebruik van
hulpmiddelen.

Persoonlijke begeleiding

Wij stemmen de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houdings- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd zijn in uw dagelijkse activiteiten, op het werk en thuis. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, hoe u uw klachten kunt opheffen en kunt voorkomen dat ze terugkeren.

Reïntegratie

Na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid, begeleiden wij u bij de terugkeer naar uw werkplek. Gedurende de behandeling verbetert u uw houdings- en bewegingsgewoontes, en tevens uw werkgewoontes. Daardoor herstelt u de balans tussen belasting en belastbaarheid.Zo gaat u optimaal gebruikmaken van uw eigen mogelijkheden, ook op lange termijn.

Onze therapie voorkomt ziekteverzuim

Steeds vaker worden wij ingezet en geven voorlichting en/of trainingen binnen bedrijven. Deze trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats in de
werkomgeving. Daar analyseren wij de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor verminderen.

Lees meer in………….. Oefentherapie Cesar

Ontspanningsoefeningen op ademhaling, mindfulness op je werk

Drie minuten ademruimte als je hoofd even vol zit van de werkzaamheden

Deze oefening is gericht op de ademhaling. Het is een kleine, maar krachtige oefening die je helpt om de automatische piloot uit te schakelen. Een goede lengte voor deze oefening is drie minuten. Hij is vooral geschikt voor die momenten dat je merkt dat je te veel in je bezigheden opgaat, bijvoorbeeld tijdens je werk.

Ga zitten op een stoel waar je even rustig kunt zitten.

Zitvlak stevig op de stoel, gestrekte rug, voeten op de vloer.
Sluit je ogen en voel heel bewust je lichaam.

Registreer ook even de gedachten die er zijn en de emoties. Je hoeft niets te veranderen of te beoordelen. Je maakt alleen de balans op: zo is het nu.

Vervolgens richt je je aandacht op je ademhaling. Je ademhaling is zoals hij is. Gebruik de ademhaling als een focus voor je aandacht. volg de inademing en de uitademing die daar vanzelf weer op volgt.

Geen oordeel je hoeft alleen te volgen en als je even afgeleid ent dan is dit niet erg . Breng dan weer vriendelijk je aandacht terug naar de ademhaling.

.
Je kunt de stroming van de lucht door je lichaam volgen, van je neus tot onder in je buik.
Je kunt ook de bewegingen van je lichaam volgen, zoals het rijzen en dalen van je buik.

Doe dit zo’n twee minuten of zo’n twintig ademhalingen.
Breid dan je aandacht uit naar iets, naar de rest van je lichaam. Wees aanwezig in je hele lichaam.

Open hierna je ogen.
Doe dit met dezelfde rust als waarmee je de ademhaling volgde. ervaar hoe de wereld nu op je overkomt. Wellicht voel je iets van afstand.

Hervat langzaam je werkzaamheden en kijk of je dit gevoel van ruimte bij je kunt houden.

Cesartherapie rugklachten

Volgens de cijfers van het CBS zit een fulltime medewerker ruim vier uur per dag. Afhankelijk van de sector waarin je werkt kan dat oplopen tot zeven uur. In werkelijkheid ligt dat getal nog veel hoger omdat hierin niet is mee genomen de tijd wat je buiten werktijd zittend door brengt, alles is gericht op zitten.

De combinatie van spanning en een verkeerde houding op je werkplek veroorzaakt rugklachten. Onderzoek wijst uit dat 90% van de volwassenen wel eens rugklachten heeft ervaren. Onbewust nemen wij vaak een verkeerde zithouding aan en is de werkplek onvoldoende ingericht op het voorkomen van lage rugklachten.
Een Cesar oefentherapeut kan hierin uitkomst bieden.

Wat is Cesartherapie?

Ceasartherapie is een paramedische behandel methode die er op gericht om een bewustwordingsproces in werking te laten treden en het versterken van de spieren in de rug. Oefeningen hebben als doel de rug te versterken waardoor pijnklachten verdwijnen. Paramedisch betekent letterlijk “Naast de doctor”, het heeft als doel de gezondheid van de patiënt op peil te houden en/of te bevorderen.

Wordt Cesartherapie vergoed?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Voor meer informatie download onze brochure

Wij zijn actief in regio Deurne, Venray, Helmond en Gemert.

TOP