NIEUWS

ARTIKELEN

WEETJES

PREV
NEXT

Cesartherapie rugklachten

Volgens de cijfers van het CBS zit een fulltime medewerker ruim vier uur per dag. Afhankelijk van de sector waarin je werkt kan dat oplopen tot zeven uur. In werkelijkheid ligt dat getal nog veel hoger omdat hierin niet is mee genomen de tijd wat je buiten werktijd zittend door brengt, alles is gericht op zitten.

De combinatie van spanning en een verkeerde houding op je werkplek veroorzaakt rugklachten. Onderzoek wijst uit dat 90% van de volwassenen wel eens rugklachten heeft ervaren. Onbewust nemen wij vaak een verkeerde zithouding aan en is de werkplek onvoldoende ingericht op het voorkomen van lage rugklachten.
Een Cesar oefentherapeut kan hierin uitkomst bieden.

Wat is Cesartherapie?

Ceasartherapie is een paramedische behandel methode die er op gericht om een bewustwordingsproces in werking te laten treden en het versterken van de spieren in de rug. Oefeningen hebben als doel de rug te versterken waardoor pijnklachten verdwijnen. Paramedisch betekent letterlijk “Naast de doctor”, het heeft als doel de gezondheid van de patiënt op peil te houden en/of te bevorderen.

Wordt Cesartherapie vergoed?

Oefentherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding vanuit de basisverzekering hangt af van uw leeftijd en de vraag of u een aandoening hebt die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ staat.

Bent u jonger dan 18 jaar?

Dan worden de eerste 9 behandelingen voor oefentherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Heeft u een chronische aandoening (check hiervoor de lijst ‘chronische aandoeningen’), dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Bent u 18 jaar of ouder?

Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg).

Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Voor meer informatie download onze brochure

Behandeling depressies

Behandeling depressies Venray Deurne Helmond

Behandeling Depressies

Iedereen heeft in zijn leven wel momenten waarop het minder met je gaat. Dat je het gevoel hebt dat de hele wereld zich tegen jou keert en dat er maar niets lijkt te lukken of nog uit je handen komt. Er is simpelweg geen pasklaar antwoord hoe een depressie te bestrijden. Soms gaan depressies vanzelf weer over soms zijn er ingrijpendere maatregelen nodig. Vaak probeert men depressieve gevoelens op allerlei manieren te  verbloemen. Bekijk hier  het filmpje over de zwarte hond, uitgebracht door de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie)

Pillen en Praten

Pillen en praten wordt vaak ingezet om depressies het hoofd te bieden maar ook dat blijkt soms niet toereikend te zijn om het algemeen gevoel van onbehagen uit je lijf te jagen. Je blijft het gevoel houden in een cirkelt om je eigen negatieve as te draaien.  Soms helpen impulsen vanuit een andere hoek.

Praktijk Transire en depressies

Wij staan in de regio Venray, Deurne Helmond bekent om onze integrale aanpak van depressies. Wij werken op dit vlak ook samen met professionele gezondheidsinstellingen en zorgverleners. Doordat Praktijk Transire een groot aantal disciplines onder één dak heeft ondergebracht is de kans op succes vele malen hoger dan je uitsluitend te richten op één behandelmethode. Vanuit onze praktijk werken we met:

 • Traumaverwerking EMDR
 • Hypnotherapie en psychoanalyse
 • Mindfulness
 • Familieopstellingen
 • Adem- en ontspanningstherapieën

 

ADHD ADD AUTISME Praktijk Transire

Wat is sensomotorische integratie?

Sensorische informatieverwerking ( ook wel “sensorische integratie” of SI genoemd) is een begrip wat verwijst naar de manier waarop het zenuwstelsel boodschappen van de zintuigen ontvangt en deze interpreteert. Of het nu het eten van een appel  is, het lopen, luisteren of bijvoorbeeld het lezen van een boek. Onze zintuigen, zoals het voelen, horen, zien, proeven, evenwicht en ruiken zetten deze prikkels om in een beleving. Deze omzetting naar die beleving wordt sensorische verwerking/integratie genoemd.

Kinderen kunnen te kampen hebben met sensorische signalen die niet goed georganiseerd worden door het centrale zenuwstelsel. De informatie verwerking bij het kind vertoont een stoornis (SI). Voorbeelden hiervan zijn kinderen met ADHD, ADD en autisme. Bij kinderen met een gedragsstoornis komt een disbalans van de zintuigsystemen vaker voor.

Één op de zes kinderen heeft in meerdere of mindere mate te kampen met deze disbalans in de informatieverwerking. Dit kan leiden tot een breed scala aan gedragsproblemen. Kinderen met een S.I. hebben problemen met het registeren, verwerken en reageren op prikkels. Dat kan gelden voor 1 zintuigsysteem maar ook voor meerdere zintuigsystemen. S.I.  kunnen voorkomen bij iedereen. De problemen en symptomen verschillen van persoon tot persoon. Iemand kan over- en/of ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels. Iemand is dan  hyper- of hyposensitief voor bepaalde prikkels. Het is zelfs mogelijk dat iemand in de ene situatie hypersensitief is voor een prikkel en in een andere situatie hyposensitief is voor dezelfde prikkel

In de dagelijkse praktijk van deze kinderen zie je verschillende symptomen naar boven komen als het niet effectief behandeld wordt:

 • Motorische onhandigheid
 • Gedragsproblemen
 • Faal angsten
 • Slapeloosheid
 • Concentratieproblemen
 • Onderpresteren op school

 

Verkeerde diagnose

Helaas bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt. Ouders zijn dan ook terecht  terughoudend in het feit dat ze er niet op zitten te wachten dat hun kind al op jonge leeftijd een stempel krijgt.

Het verkeerd diagnosticeren of het niet herkennen van een stoornis zal leiden tot een verkeerde behandeling en zal nooit het gewenste resultaat opleveren. Stoornissen op dit vlak liggen aan de basis voor een verdere ontwikkeling naar de volwassenheid. Door een goede behandeling kunnen al een heel scala van problemen in de volwassenheid voorkomen worden:

 • Weinig zelfrespect
 • Sociaal isolement
 • Relatieproblemen
 • Onrustig
 • Overgevoeligheid voor geluiden of grote mensen massa’s
 • Depressief

Hoe kan praktijk Transire uw kind helpen?

Praktijk Transire is bijzonder uniek. Wij werken al jaar en dag samen met verschillende instellingen in de regio. Daarnaast heeft onze praktijk verschillende elkaar overlappende disciplines onder 1 dak. Hierdoor wordt de kans op een foutieve diagnose tot een minimum beperkt omdat onze kennis verder reikt dan bij andere therapeuten in de regio.

 

TOP